Грешка
  • Грешка при учитавању података

Едукативне игрице

Едукативне игре за наставу математике

На сајту Knowledge Adventure налази се део посвећен едукативним играма за наставу математике.

http://www.knowledgeadventure.com/subject/math-games.aspx (сајт је на енглеском језику)

Део сајта Multiplication.com који садржи велики избор едукативних игрица посвећених  множењу.

http://multiplication.com/interactive_games.htm (сајт је на енглеском језику)

Сајт Игре за децу садржи део намењен искључиво едукативним игрицима, међу којима је највећи број игрица посвећен рачунским операцијама.

http://edukativne.igrezadecu.com/ (сајт је на српском језику)

На сајту GUDLI налазе се занимљиве еукативне математичке игре. Већи број игрица намењен је предшколцима, али се могу пронаћи и одличне едукативне игре намењене ученицима 1. разреда.

http://www.gudli.com/games/viewallgames.html#math (сајт је на енглеском језику)

 

Едукативне игре за наставу музичке и ликовне културе

Неколико занимљивих игрица које се могу искористити на часовима музичке и ликовне културе.

http://www.learninggamesforkids.com/art_and_music_games.html (сајт је на енглеском језику)

 

Едукативне игре за наставу света око нас (природе и друштва)

Део портала Brain Pop намењен ученицима млађег школског узраста, који садржи едукативне игре примењиве на часовима многих наставних предмета (математика, музичка култура, енглески језик...), али се највећи број игрица може искористити за наставу предмета свет око нас. 

  http://www.brainpopjr.com/games/ (сајт је на енглеском језику)

Сајт  на енглеском језику Science Kids садржи едукативне игре које се могу искористити на часовима наставе Природе и друштва (ланац исхране, раст биљака, животиње и биљке, људско тело, итд).

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities.html (сајт је на енглеском језику)

Игрица о особинама материјала са претходно наведеног сајта http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialproperties.html

 

Едукативне игре намењене сигурности деце на интернету

Кроз дивљу шуму веба http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cs (игрица је на српском језику)

Бесконачна шума http://www.microsoftsrb.rs/obrazovanje/pil/sigurnost_ForDelete/loputon_metsa.html (игрица је на српском језику)

Анини нови пријатељи http://www.microsoftsrb.rs/obrazovanje/pil/sigurnost_ForDelete/annin_uudet_kaverit.html (игрица је на српском језику)

Замке електронске поште http://www.ucitelji.hr/Sigurnijiinternet/Sigurnijiinternet2012/IgraZamkeelektroni%C4%8Dkepo%C5%A1te/tabid/555/language/en-US/Default.aspx (игрица је на хрватском језику)

 

 

Пријава

mps  rnids 

eucenje 

zuov 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews